din redovisningsbyrå i Stockholm

Menu

Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (även kallad GDPR). Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter. Vi hanterar alla kunder med sekretess och har även sekretessavtal med våra anställda.

Personuppgiftsansvarig

m&m ekonomi ab är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget.

När sker behandling av personuppgifter?

  • när man nyttjar våra tjänster
  • när man söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • när man tar kontakt med oss

Registrerade uppgifter

När du blir kund hos oss registreras namn, adress, personnummer, telefonnummer och mejladress.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande samt det som följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter hos m&m ekonomi ab är du välkommen att kontakta oss på info@mmekonomi.eu

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar och för vilka ändamål. Det sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, hör du av dig till oss och begär en ändring.

Säkerhet

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.